Statistisk arsbok for Sverige = Statistical yearbook of Sweden /

Creator: Sweden. Statistiska centralbyran.
Publisher: Stockholm : SCB,
Date: 1991-
LCC: HA1523 .A4
Description: Issues for 1992- also called: arg. 78/v. 78-
Description: Vol. for 1997 has supplement.
Subject: Sweden Statistics Periodicals.
Relation: Statistisk arsbok for Sverige

Find in WorldCat: link

Data Lab ID: \\CD-Archives\ISO\DREF\50807200

Categories: CD-ROM, Sweden