2000 Zhongguo xian/qu ren kou pu cha zi liao hui bian da quan 2000 China county/district population census data assemblies /

Creator: China. Guo jia tong ji ju. Ren kou he she hui ke ji si.
Publisher: [Beijing] : All China Market Research Co., LTD,
Date: 2004.
LCC: HA4637.I56 Z46 2004 compu/d
Description: DVD 1. Beijing Shi, Tianjin Shi, Hebei Sheng, Shanxi Sheng, Neimenggu Zizhiqu -- DVD 2. Liaoning Sheng, Jilin Sheng, Heilongjiang Sheng -- DVD 3. Shanghai Shi, Jiangsu Sheng, Zhejiang Sheng, Anhui Sheng, Fujian Sheng -- DVD 4. Jiangxi Sheng, Shandong Sheng, Henan Sheng -- DVD 5. Hubei Sheng, Hunan Sheng, Guangdong Sheng -- DVD 6. Guangxi Zangzu Zizhiqu, Hainan Sheng, Chongqing Shi, Sichuan Sheng, Guizhou Sheng -- DVD 7. Yunnan Sheng, Xizang Zizhiqu, Shanxi Sheng, Gansu Sheng, Qinghai Sheng -- DVD 8. Ningxia Huizu Zizhiqu, Xingjiang Weiwuer Zizhiqu.
Description: System requirements: Chinese Windows 98 or above or English Windows + Chinese software and DVD dirve.
Subject: China Census, 2000.
Subject: China Population Statistics.

Find in WorldCat: link

Data Lab ID: \\CD-Archives\ISO\DREF\185437315

File Name Bytes Last Modified
HA4637.I56.Z46 2004-2004 1.iso 3988207616 Tue Jan 2 16:10:24 2007
HA4637.I56.Z46 2004-2004 2.iso 2718633984 Wed Jan 3 10:09:18 2007
HA4637.I56.Z46 2004-2004 3.iso 3784888320 Wed Jan 3 10:21:00 2007
HA4637.I56.Z46 2004-2004 4.iso 3694278656 Tue Jan 2 16:25:02 2007
HA4637.I56.Z46 2004-2004 5.iso 3233161216 Wed Jan 3 10:31:10 2007
HA4637.I56.Z46 2004-2004 6.iso 3430090752 Sun Dec 3 20:52:12 2006
HA4637.I56.Z46 2004-2004 7.iso 4096129024 Thu Dec 7 09:41:38 2006
HA4637.I56.Z46 2004-2004 8.iso 1121865728 Wed Jan 3 11:04:40 2007


Categories: CD-ROM, Census, 2000, China, Population