Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Japanese Books

Last update: Fri, 18 Apr 2014 02:56:10 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. Asō Takichi nikki / Asō Takichi Nikki Hensan Iinkai hen. --
 2. Chōhō no tensai Sugihara Chiune / Shiraishi Masaaki. -- 2011.
 3. Chū-kinsei Ise Jingū chiiki no kahei to shōgyō soshiki / Chieda Daishi cho. -- 2011.
 4. Chūsei no jisha engi to sankei / Tokuda Kazuo hen. --
 5. Chūsei no monogatari to kaiga / Ishikawa Tōru hen. --
 6. Daijō Bukkyō gairon / Suzuki Daisetsu cho Sasaki Shizuka yaku. -- 2004.
 7. Dairen Kangyō Hakurankai kinen shashinchō. --
 8. Dairen Kangyō Hakurankai shi / henshūjo Dairen Shiyakusho. --
 9. Dairen Shisai Manshū Daihakurankai Kyōsankai shi. --
 10. Dairen Shisai Manshū Daihakurankai shi. --
 11. Gakunan shi / Suzuki Kakuma hen. -- 1998.
 12. Gendai seiji no shisō to kōdō / Maruyama Masao cho. -- 2006
 13. "Hara no mushi" no kenkyū : Nihon no shinshinkan o saguru / Hasegawa Masao ... [et al.]. -- 2012.
 14. Harunobu Kiyonaga Sharaku ron / [Noguchi Yonejirō cho]. -- Taishō 15 [1926]
 15. Historia del regno di Voxv del Giapone, dell'antichità, nobilità, e valore del suo re Idate Masamvne ... E dell'ambasciata, che hà inuiata atta S. ta di N. S. papa Paolo V. e delli suoi successi. Roma, G. Mascardi, 1615. -- 1954]
 16. Honen the Buddhist saint : his life and teaching / translation by Harper Havelock Coates, Ryugaku Ishizuka. -- 1949.
 17. Hosokawa-ke monjo. Ezu, chizu, sashizu hen / Kumamoto Daigaku Bungakubu Fuzoku Eisei Bunko Kenkyū Sentā hen. -- 2011.
 18. Hosokawa-ke monjo. Kinsei shoki hen / Kumamoto Daigaku Bungakubu Fuzoku Eisei Bunko Kenkyū Sentā hen. -- 2012.
 19. Inō-zu taizen [cartographic material] / Watanabe Ichirō kanshū. -- 2013.
 20. "Iryō Seikyō no 4-tsu no keifu" ron to sono hihan / Nihon Seikyōren Iryō Bukai 50-nenshi Hensan Iinkai hen. --
 21. Izutsu Toshihiko zenshu / Izutsu Toshihiko. --
 22. Jinsei o himotoku Nihon no koten / henchosha Kubota Jun, Saeki Shin'ichi, Suzuki Ken'ichi, Takada Hirohiko, Tetsuno Masahiro, Yamanaka Reiko. --
 23. Kinsei Nitchō tsūkō to wakan / Yun Yusuku cho. -- 2011.
 24. Kobayashi Yukio kōkogaku senshū / Kobayashi Yukio Kōkogaku Senshū Kankōkai hen. --
 25. "Kojiki" ōkisaki denshō no kenkyū / Yamazaki Kaori cho. -- Heisei 25 [2013]
 26. Kundoku Genkō shakusho / Kokan Shiren gencho Fujita Takuji hencho. --
 27. Kyūtei mikagura geinōshi / Nakamoto Masato cho. -- 2013.
 28. Manshū fūbutsu shashinchō. Manshū Daihakurankai annnai. Kazekaoru Dairen to Manshū Daihakurankai. --
 29. Man'yōshū zenka kōgi / Aso Mizue. -- 2006-
 30. Maruyama Masao e no michiannai / Tsuzuki Tsutomu. -- 2013.
 31. Min'iren undō no kiseki / Zen Nihon Minshu Iryō Kikan Rengōkai hen. --
 32. Nan'yō bungaku no seisei : otozureru koto to omou koto / Tsuchiya Shinobu cho. --
 33. Nichiren Shōshū Sōka Gakkai. -- 1966.
 34. Nihon bijutsu sakuhin refarensu jiten. Kojin bijutsu zenshū. Hanga hen. I, Meiji--Shōwa chūki / henshū Nichigai Asoshiētsu Kabushiki Kaisha = Index to each complete series of Japanese art. Individual complete volume. Prints. I, Until middle Showa era / compiled by Nichigai Associates, Inc. --
 35. Nihon bijutsu sakuhin refarensu jiten. Kojin bijutsu zenshū. Hanga hen. II, Shōwa kōki--Heisei / henshū Nichigai Asoshiētsu Kabushiki Kaisha = Index to each complete series of Japanese art. Individual complete volume. Prints. II, Until Heisei era / compiled by Nichigai Associates, Inc. --
 36. Nihon higai jishin sōran : 599-2012 / Usami Tatsuo, Ishii Hisashi, Imamura Takamasa, Takemura Masayuki, Matsuura Ritsuko cho. -- 2013.
 37. Nihon ni okeru Son Bun kenkyū mokuroku, 2007-2012 = Riben guo nei you guan Sun Wen de wen xian mu lu = Bibliography of Sun Yat-sen studies in Japan, 2007-2012 / henshū Son Bun Kinenkan. --
 38. Nikkan kokkō seijōka mondai shiryō. Dai III-ki, 1961-nen--1962-nen / henshū, kaisetsu Asano Toyomi, Yoshizawa Fumitoshi, RI Donjun, Nagasawa Yūko. --
 39. Ōkagami no chūshaku tokorodokoro / Kokubo Takaaki cho. -- 2013.
 40. Onna no hon / [Josei Minzokugaku Kenkyūkai hen]. -- 1998.
 41. Sa skya paʼi bkaʼ ʼbum : the complete works of the great masters of the Sa-skya sect of the Tibetan Buddhism / compiled by Bsod-nams-rgya-mtsho. -- 1968.
 42. Sengo shoki zainichi Chōsenjin jinkō chōsa shiryōshū / Nagasawa Shigeru hen. --
 43. Sengoku daimyō no komonjo / Yamamoto Hirofumi, Hori Shin, Sone Yūji hen. --
 44. Senji keizai sōdōin taisei no kenkyū / Yamazaki Shirō. -- 2011.
 45. Sōtōshū sensho / Sōtōshū Sensho Kankōkai hen [kanshūsha Kagamishima Genryū, Sakurai Shūyū sekinin hensha Sakurai Shūyū]. -- Shōwa 56 [1981]
 46. Sumiyoshi Taisha hōnō wakashū / Shindō Munenori Tsurusaki Hirō henshū. -- 1999.
 47. Tōkyō chiiki iryō jissenshi : Inochi no byōdō o motomete / Tōkyō Minshu Iryō Kikan Rengōkai 50-shūnenshi Hensan Iinkai hen. --
 48. Tsuji Nobuo shū / chosha Tsuji Nobuo. --
 49. Utamaro, Hokusai, Hiroshige ron / Noguchi Yonejirō cho. -- Taishō 15 [1926]
 50. Wakateki sōzōryoku to hyōgen no shatei : Saigyō no sakka katsudō / Hirata Hideo cho. --
 51. Yamato no densetsu / [shū Nara-ken Dōwa Renmei hen Takada Jūrō]. -- 1998.
 52. Yōkyoku "nō" bungaku ronkō / Matsuda Tamotsu cho. -- Heisei 25 [2013]
 53. Yuki kuni miyage. -- 1---]
 54. Zainichi Chōsen josei sakuhinshū : 1945--1984 / Sō Keien hen. -- 2014.
 55. Zainichi Chōsenjin Keisatsu kankei shiryō / Fukui Yuzuru hen. --
 56. Zainichi chōsenjin ryūgakusei shiryō / Hai Reibi hen. -- 2012.
 57. Zainichi Chōsenjin seikatsu hogo shiryō / Kimu Yonho hen. --
 58. Zainichi Chōsenjin shi shiryōshū / Zainichi Chōsenjin Undōshi Kenkyūkai hen. -- 2011.
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)