Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Eastern Europe

Last update: Sun, 20 Apr 2014 06:56:05 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 20 sŭvremenni bŭlgarski razkazvachi. --
 2. Archiwa państwowe w latach 1918-2011 : podstawy prawne działalności / Rafał Galuba. -- 2012.
 3. Balkansko sazvezde : skulpture i crtezi = The Balkan constellation : sculptures and drawings / Tome Serafimovski. -- 2012.
 4. Charakter : taky ještě mädchen, ničema a oskar / Jiří Šimáček -- 2012
 5. "Chwalcie Boga w waszym ciele!" / Ks. Jerzy Grzeskowiak. -- 2012-2013.
 6. Cielesna geneza czasu i przestrzeni / Marek Pokropski. -- 2013.
 7. The crisis of the European Union : identity, citizenship, and solidarity reassessed / editors Loredana Radu, Alina Bârgăoanu, Nicoleta Corbu. --
 8. De-shamed : feminist strategies of transgression : the case of Lorna Crozier's poetry / Zuzanna Szatanik. --
 9. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420 / Kateřina Charvátová. --
 10. Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki / pod red. Bożeny Mikołajczyk. -- 2011.
 11. Dunavom od Bezdana do Beograda / urednik Đorđe S. Kostić. --
 12. Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce : między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania / Lucyna Szot. --
 13. "Experimentul Piteşti" : conference proceedings comunicări prezentate la Simpozionul "Experimentus Piteşi - reeducaea prin torură" - Lirica de detenţie anticomunista, ediţia a XII-a, Piteşti, 28-30 septembrie 2012 / editor și coordonator Ilie Popa traduceri în engleză: Rozalia Rodica Popa și Ilie Popa coperta: Ilie Popa. -- 2013.
 14. "Experimentul Piteşti" : conference proceedings : cumunicări prezentale la simpozionul "Experimentul Piteşti - reeducare prin tortură", opresiunea tărănimii române in timpul dictaturii comuniste, ediția a IV-a, Piteşti, 24-26 septembrie 2004 / editor și coordonator Ilie Popa. -- 2005.
 15. Fenomenologia form symbolicznych : podstawowe pojęcia i inspiracje "późnej" filozofii Ernsta Cassirera / Przemysław Parszutowicz. -- 2013.
 16. "Hnědá kniha" o procesech s českým undergroundem / editoři: 1976, Václav Vendelín Komeda, Jaroslav Kořán 1980, Jaroslav Suk 2012, Martin Machovec, Pavel Navrátil, František Stárek Čuňas materiály z archivů StB vybrali, edičně uspořádali a komentovali Pavel Navrátil, František Stárek Čuňas. --
 17. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" : stenogramy / opracowanaie i redakcja Grzegorz Majchrzak, Jan Marek Owsiński wstęp Bartosz Kaliski. -- 2011-
 18. Identities and solidarity in foreign policy : East Central Europe and the Eastern neighbourhood / edited by Elsa Tulmets. --
 19. Iluze spásy : české feministické myšlení 19. a 20. století / Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová. --
 20. Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce / María Paula Malinowski Rubio. -- 2013.
 21. Inny zapis : "sekretny dziennik" pisarza jako przedmiot badań socjologicznych : na przykładzie "Dzienników" Stefana Kisielewskiego / Krzysztof Łęcki. -- 2012.
 22. O istorie contra miturilor : relațiile internaționale în epoca războaielor mondiale (1914-1945/1947) / Sergiu Nazaria. --
 23. Izbrani dela vo deset toma / Blaže Ristovski. -- 2011.
 24. Łatwość działania : klasyczna teoria cnót i wad w scholastyce / Michał Głowala. --
 25. Luksus versus niedostatek : społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Jareckiej. -- 2013.
 26. Makedoncite i graǵanskata vojna vo Grcija / Pavle Rakovski. -- 2011-
 27. The many faces of normativity / edited by Jerzy Stelmach, Bartosz Brozek, Mateusz Hohol. -- 2013.
 28. Ministri ecclesiae : służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII wieku / Tomasz Nowicki. -- c2011.
 29. Moldova în anii celui de-al doilea război mondial / Petru Șornikov. --
 30. Na odru titografije : zbirka devetnaest članka / Vladisla B. Sotirović. -- 2012.
 31. Nagi mężczyzna : akt męski w sztuce polskiej po 1945 / Paweł Leszkowicz. -- 2012.
 32. Nasza różna Europa-- / Ludwik Stomma. -- 2012.
 33. Nasze drogi i cele : prace o działalności kobiecej / Paulina Kuczalska-Reinschmit wybór i wstęp Agata Zawiszewska opracowanie: studenci specjalizacji edytorsko-wydawniczej w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2008/2009. --
 34. Nowe-stare medium : Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego / Magdalena Szpunar. --
 35. O Vánocích se dívám do nebe / Petra Soukupová ... [et al.]. -- 2012.
 36. Obozowiska ze starszej i środkowej epoki kamienia na stanowisku 1 w Aleksandrowie Łódzkim w kontekście analizy środowiska naturalnego / Ewa Niesiołowska-Śreniowska ... [et al.]. -- 2011.
 37. Od konfliktu ke smíření : česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve / Jaroslav Šebek. -- 2013.
 38. Od Nirnberga do Haga pouke istorije / za izdav. Živadin Jovanović. --
 39. P. Omčikus : portreti / odgovoren urednik Dušan Otašević. --
 40. Pamięć romantyzmu : studia nie tylko z przeszłości / Krzysztof Trybuś. -- 2011.
 41. Parerga z logiki praktycznej / pod red. Wojciecha Suchonia, Ireny Trzcienieckiej-Schneider i Dominika Kowalskiego. -- 2013.
 42. Politika jako absurdní drama : Václav Havel v letech 1975-1989 / Jiří Suk. --
 43. Povijest hrvatskih zemalja u antici / Robert Matijašić. -- 2009-
 44. Prekursorzy i twórcy chrześcijańskiej kultury Europy : księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Augustynowi Eckmannowi / redakcja, Agata Łuka, Agnieszka Strycharczuk. --
 45. Presă și cenzură în Basarabia : documentar : secolul al XIX-lea-începutul secolului XX (din dosarele secrete ale arhivelor guberniale din Chișinău) = Press and censorship in Basarabia : 19th century-beginning of 20th (secret files of gubernial archives from Chișinău) = Pechatʹ i t︠s︡enzura v Bessarabii : dokumentalʹnoe issledovanie (XIX-nachalo XX vv.) (iz zasekrechennykh materialov gubernskikh arkhivov Kishineva) / Maria Danilov. --
 46. Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców / pod red. Rafała Blicharza i Michała Kani. -- 2011.
 47. Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce / Radosław Okulicz-Kozaryn. -- 2013.
 48. Siedemnastowieczne imiennictwo osobowe północnej Rosji na tle lokalnej kultury / Bożena Hrynkiewicz-Adamskich. -- 2012.
 49. Sigla : zbiór skrótów nazw instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych instytucji z nimi związanych / Mirosław Daniluk. -- 2012.
 50. Sowieckie znaki pocztowe na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 / Józef Witold Żurawski vel Grajewski. -- 2007-
 51. Sztuka retoryczna / Hermogenes opracowanie, przekład i komentarz, Henryk Podbielski. --
 52. Tajna Novog Beograda / Zoran Lj. Nikolić, Mirko Radonjić. --
 53. Ţărani, boli şi vindecători în perioada comunistă : mărturii orale / Elena Bărbulescu (coord.) Constantin Bărbulescu [and four others]. --
 54. Teatralia : wybór tekstów / Maria Barbara Styk. -- c2013.
 55. Teroarea comunistă în R.A.S.S.M. (1924-1940) și R.S.S.M. (1944-1947) : mărturii documentare / Alexei Memei. --
 56. Volný čas v českých zemích 1957-1967 = Leisure in the Czech lands in 1957-1967 / Martin Franc, Jiří Knapík. --
 57. W hołdzie bohaterom pamięci potomnym : losy Narodu Polskiego w czasie II wojny światowej pod okupacją sowiecką i niemiecką we wspomnieniach, pomnikach i tablicach pamięci / opracowanie Janina Marciak-Kozłowska. -- 2012.
 58. Władysław Szlengel, poeta nieznany : wybór tekstów / wstęp i opracowanie, Magdalena Stańczuk. --
 59. Wybrane współczesne problemy społeczne i ich rozwiązywanie / pod red. Jolanty Grotowskiej-Leder. -- 2011.
 60. Z dziejów ziemi drawskiej i szczecineckiej : międzynarodowa konferencja naukowa, Siemczyno, Gm. Czaplinek 6 lipca 2012 r. / materiały pod redakcją Andrzeja Chludzińskiego. -- 2013.
 61. Za njima smo išli pevajući : junaci devedesetih / Ivan Čolović. -- 2011.
 62. Zbornik radova sa Okruglog stola "U susret ustavnim promjenama", održanog dana 24. siječnja 2011. godine u Mostaru / [urednik Vladimir Šoljić]. --
 63. Zdolności człowieka : w ujęciu współczesnej psychologii / redakcja Andrzej E. Sękowski, Waldemar Klinkosz. -- 2010.
 64. Život v pražských ulicích / Zdeněk Míka. -- 2013.
 65. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Warszawie 1918-1939 : w kręgu polityki / Rafał Żebrowski. -- 2012.
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)