Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Eastern Europe

Last update: Sat, 20 Sep 2014 07:14:13 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. Ad perpetuam memoriam Michaelis D. Petruševski : proceedings of the international conference 100th anniversary of the birth of professor Mihail D. Petruševski (1911-1990) / edited by P. Hr. Ilievski, V. Mitevski, R. Duev. --
 2. Átkelés / Balassi Péter. -- 2009-
 3. Bŭlgarska narodna banka : sbornik dokumenti / [sŭstaviteli, Rumen Avramov, Stoi︠a︡n Boi︠a︡dzhiev, Khristo I︠A︡novski]. -- 1998-2009.
 4. Glu̐biny kŭnizhnyi︠a︡ : kniga 3 rechnit︠s︡i. -- 2005.
 5. A Horthy-korszak külpolitikája / Gulyás László. --
 6. Hrvatsko društvo i turizam : prilog socioekonomiji lokalnog razvoja / Saša Poljanec-Borić. --
 7. "... i zostanie tylko pustynia" : osobowy wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego 1939-1948 : gmina Cieszanów, powiat Lubaczów / Tomasz Róg. --
 8. Igračica ili kolo : tradicionalne narodne igre iz Brčanskog kraja / Dragica Panić Kašanski. --
 9. III/III-as történelmi olvasókönyv : adalékok az emberi jogok magyarországi helyzetéhez az 1960-as években / válogatta, a bevezetőt írta és jegyzetekkel látta el Kahler Frigyes. -- 2001-
 10. Intuitivni svet Ranka Mladenovića : dramatičarski i kritičarski rad Ranka Mladenovića / Ivana Ignjatov Popović. --
 11. Jednego potrzeba / Małgorzata Borkowska. -- 2001.
 12. Jezik Hilandarskog medicinskog kodeksa / Nadežda D. Jović. --
 13. Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke / szerkesztette, Arany Zsuzsanna [összegyűjtötte. Dobás Kata... et al. a sajtótörténeti adatokat összesítette, Dobás Kata a héber nevek átírásának elveit összefoglalta, Peremiczky Szilvia]. -- 2010-
 14. Kresy : najpiękniejsze miasta / Aleksandra Górska. -- [2007?]
 15. Lezbična sekcija LL : kronologija 1987-2012 s predzgodovino / Nataša Velikonja,Tatjana Greif. --
 16. Lišće i prašina : istoriografski eseji / Predrag J. Marković. --
 17. Matica srpska, 1941-1951 / Nenad Došlić. --
 18. Migraciones en el Caribe hispano / Josef Opatrný (coord.). --
 19. Noce i dnie / Maria Dąbrowska redakcja, posłowie i komentarze Ewa Głębicka. --
 20. Opere / Nae Ionescu studiu introductiv de Florica Diaconu și Marin Diaconu ediție îngrijită de Marin Diaconu și Dora Mezdrea. -- 2000-
 21. Pesni i sudbini / Vladimir Kočoski. --
 22. Poslednji deseti bratje / Zorko Simčič. --
 23. Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych / opracowanie redakcyjne, Hanna Jurek. --
 24. "Stany nieoznaczone" a zagadnienie otwartości epistemologicznej / Janusz Czerny. -- 1993.
 25. Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych--socjologiczne azymuty badawcze / pod redakcją Jana Maciejewskiego [and three others] --
 26. Tadeusz Kantor i artyści Teatru Cricot 2 : dokumenty i materiały / [redakcja Józef Chrobak, Justyna Michalik]. -- 2009-
 27. Tajnata istorija / Prokopij Kesariski prevod Violeta Kosteska-Petreska. -- 2007.
 28. Tekst literacki w kręgu językoznawstwa / Ewa Sławkowa. --
 29. Trte umirajo stoje / Bogdan Novak urednik Jernej Juren. --
 30. W 3-cią rocznicę zagłady getta w Krakowie : 13.III.1943-13.III.1946 / [kolegium redakcyjne: Michał M. Borwicz, Nella Rost, Józef Wulf]. -- 2013.
 31. Wokół Krasińskiego / pod red. Małgorzaty Sokalskiej. -- 2012.
 32. Zbornik povzetkov referatov 27. mednarodnega posvetovanja raziskovalcev balad, Gozd Martuljek (Hotel Špik), Slovenija, 13.-19. julij 1997 = Anthology of abstracts of the 27th International Ballad Conference, Gozd Martuljek (Hotel Špik), Slovenia, 13-19 July [1997] / uredila Marjetka Golež. --
 33. Zycie i smierc dla narodu! : antologia mysli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku / Arkadiusz Meller, Patryk Tomaszewski. --
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)