Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Eastern Europe

Last update: Thu, 23 Oct 2014 03:24:53 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. Apám halálának nyara / Kiss Yudit. -- c2006.
 2. Átkelés / Balassi Péter. -- 2009-
 3. Avstrijski in jugoslovanski državni problem : tri razprave Janka Brejca iz prelomnega obdobja narodne zgodovine / (ur.) Janko Brejc. --
 4. Botcsinálta kalandorok : erdélyi vendégmunkások szerte a nagyvilágban, 1986-2011 : riportok / B. Kovács András. --
 5. Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410 : rozwój, przekształcenia, kompetencje / Sławomir Jóźwiak. --
 6. Codzienność i niecodzienność oświeconych = Every-day and occasional life of the Enlightened = La vie quotidienne et des moments exceptionnels des Lumières / pod redakcją Bożeny Mazurkowej z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej i Szymona Piotra Dąbrowskiego. --
 7. Děti roditi jest Božské ovotce : gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku / [compiled by] Jana Ratajová, Lucie Storchová. --
 8. Együttélés és együttműködés : interetnikus kooperáció Közép-Európában : tanulmányok / szerkesztette, Kupa László. --
 9. Fotobiografia PRL : opowieści reporterów / Łukasz Modelski. --
 10. Hadži-Đera : roman / Dragutin J. Ilić. --
 11. Holokaust nad jevrejima i genocide nad Bošnjacima / Rasim Muratović. --
 12. A Horthy-korszak külpolitikája / Gulyás László. --
 13. Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi / pod redakcją Joanny Zameckiej. -- 2011.
 14. Igranje s ništavilom / Bojan Jovanović. -- 2011.
 15. II Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego = Poland and the Promethean Movement : documents = Polʹsha i prometeĭskoe dvizhenie : sbornik dokumentov / redakcja naukowa, wstęp, wybór i opracowanie Paweł Libera. --
 16. III/III-as történelmi olvasókönyv : adalékok az emberi jogok magyarországi helyzetéhez az 1960-as években / válogatta, a bevezetőt írta és jegyzetekkel látta el Kahler Frigyes. -- 2001-
 17. Az író fénye : tanulmányok, esszék / Hegedűs Imre János. --
 18. Járdaszigeten / Tollas Tibor. -- 1967.
 19. Kecskeláb / Füry Lajos. -- [1972?]
 20. Di kishufmakherin fun Ḳasṭilien / Sholem Ash. -- 1929.
 21. Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke / szerkesztette, Arany Zsuzsanna [összegyűjtötte. Dobás Kata... et al. a sajtótörténeti adatokat összesítette, Dobás Kata a héber nevek átírásának elveit összefoglalta, Peremiczky Szilvia]. -- 2010-
 22. Krúdy Gyula összegyűjtött művei / Krúdy Gyula [sajtó alá rendezte Bezeczky Gábor és Gaján Éva]. -- 2005-
 23. The legs of Izolda Morgan : selected writings / Bruno Jasieński translated from Polish by Soren Gauger & Russian by Guy Torr. --
 24. Levelek Pilinszkynek / szerkesztette, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, az utószót írta Hafner Zoltán a francia nyelvű leveleket fordította Bende József. --
 25. Luksus w szarej codzienności : społeczno-moralne konteksty konsumpcji / Urszula Jarecka. --
 26. Mały słownik techniczny : angielsko-polski / [opracował zespół, Sergiusz Czerni (kierownik)]. -- 1985.
 27. Mambwe folk-tales : English version / Andrzej Halemba [translation, Andrzej Halemba]. -- c2005.
 28. Mambwe folk-tales : Mambwe version / Andrzej Halemba translation, Andrzej Halemba. -- c2005.
 29. Metamorfozy społeczne / redakcja naukowa Janusz Żarnowski. -- 1997-<2014>
 30. Miejsca i tożsamość : teatr lokalny na Dolnym Śląsku = Sites and identity : local theatre in Lower Silesia / Magdalena Gołaczyńska. --
 31. Miejsca upamiętniające działalność Batalionów Chłopskich w latach 1940-1945 na terenie województwa świętokrzyskiego / Marian Kolus. --
 32. Mikołaj Kopernik : kanonik warmiński / Alojzy Szorc. -- 2013.
 33. "A nagy politikai affér" : a Rajk-Brankov ügy / Zinner Tibor. --
 34. A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában : adattár / Fónagy Zoltán. --
 35. Odprta vrata : roman / Marija Oprešnik. --
 36. Peregrynacje do źródeł / redakcja, Janina Szcześniak, Dariusz Trześniowski. -- 2006-2012.
 37. Poetyka doświadczenia : teoria - nowoczesność - literatura / Ryszard Nycz. --
 38. Polacy w guberni archangielskiej w XIX i XX wieku / pod redakcją Antoniego Kuczyńskiego i Mirosława Marczyka. --
 39. Praxis - mišljenje kao diverzija / Božidar Jakšić. --
 40. Prokurorŭt : khudozhestveno-publit︠s︡istichna i avtobiografichna kniga / Borislav Ĭotov. --
 41. Przekład w kręgu intertekstualności : na materiale tłumaczeń poezji Bolesława Leśmiana / Marta Kaźmierczak. --
 42. Przemiany świata mediów / pod redakcją Igora Borkowskiego i Kariny Stasiuk-Krajewskiej. --
 43. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 5 W Pęcławicach, pow. Łęczyca, woj. Łódzkie (trasa autostrady A-1) = Rescue excavations on site 5 in Pęcławice, Łęczyca district, province of Łódź (The Line of Freeway A-1) / Elżbieta Dziubek, Ireneusz Marchelak, Lubomira Tyszler. -- 2011.
 44. Sędzia Schreber : Bóg, nerwy i psychoanaliza / Krzysztof Wolański. --
 45. Skrzydlate słowa : wielki słownik cytatów polskich i obcych. 2 / opracował Henryk Markiewicz przy współudziale Marii Kotowskiej-Kachel i Andrzeja Romanowskiego. --
 46. Slivnica od Habsburške krone do rdeče zvezde / Lojze Selič. --
 47. Studije i ogledi o crnogorskoj usmenoj književnosti / Novak Kilibarda. --
 48. Telewizja w edukacji polonistycznej : obszary integracji, kształtowane kompetencje / Danuta Rajewicz. --
 49. Terenska istraživanja - poetika susreta = Fieldwork - poetics of encounters / glavni i odgovorni urednik Dragana Radojčić urednik Milina Ivanović-Barišić uređivački odbor Gojko Subotić [and 7 others]. --
 50. Toruń średniowieczny i nowożytny / [redakcja naukowa Jadwiga Chudziakowa, Alina Sosnowska]. -- 2011.
 51. Verba docent : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej / praca zbiorowa pod redakcją naukową Eleny Koriakowcewej, Violetty Machnickiej, Romana Mnicha i Krystyny Wojtczuk. --
 52. Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie : badania 1964-1968 = Early Bronze Age fortified settlement at Bruszczewo : excavations 1964-1968 / Patrycja Silska przy współudziale Bernadety Dobosz [and seven others]. --
 53. Wołyń, epopeja polskich losów 1939-2013 / Marek A. Koprowski. --
 54. Wśród Witkaciodów : w świecie tekstów, w świecie mitów = Among Witkacoids : in the world of texts, in the world of myths / Marta Skwara. --
 55. Wydarzenia po wydarzeniu : Białoszewski, Richter, Spiegelman / Katarzyna Bojarska. --
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)