Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Eastern Europe

Last update: Fri, 31 Oct 2014 03:26:02 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. Apám halálának nyara / Kiss Yudit. -- c2006.
 2. Átkelés / Balassi Péter. -- 2009-
 3. Botcsinálta kalandorok : erdélyi vendégmunkások szerte a nagyvilágban, 1986-2011 : riportok / B. Kovács András. --
 4. Cień modernizmu / Piotr Juszkiewicz. --
 5. Codzienność i niecodzienność oświeconych = Every-day and occasional life of the Enlightened = La vie quotidienne et des moments exceptionnels des Lumières / pod redakcją Bożeny Mazurkowej z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej i Szymona Piotra Dąbrowskiego. --
 6. Děti roditi jest Božské ovotce : gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku / [compiled by] Jana Ratajová, Lucie Storchová. --
 7. Együttélés és együttműködés : interetnikus kooperáció Közép-Európában : tanulmányok / szerkesztette, Kupa László. --
 8. Fotobiografia PRL : opowieści reporterów / Łukasz Modelski. --
 9. Hadži-Đera : roman / Dragutin J. Ilić. --
 10. Holokaust nad jevrejima i genocide nad Bošnjacima / Rasim Muratović. --
 11. A Horthy-korszak külpolitikája / Gulyás László. --
 12. Identyfikacja i zarządzanie problemami społecznymi / pod redakcją Joanny Zameckiej. -- 2011.
 13. Igranje s ništavilom / Bojan Jovanović. -- 2011.
 14. II Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego = Poland and the Promethean Movement : documents = Polʹsha i prometeĭskoe dvizhenie : sbornik dokumentov / redakcja naukowa, wstęp, wybór i opracowanie Paweł Libera. --
 15. III/III-as történelmi olvasókönyv : adalékok az emberi jogok magyarországi helyzetéhez az 1960-as években / válogatta, a bevezetőt írta és jegyzetekkel látta el Kahler Frigyes. -- 2001-
 16. Az író fénye : tanulmányok, esszék / Hegedűs Imre János. --
 17. Járdaszigeten / Tollas Tibor. -- 1967.
 18. Josef Sudek : labyrinths / text Daniela Hodrová, Antonín Dufek. --
 19. Kazania i przemowy pasterskie do ludu wiejskiego / Karol Józef Fischer. --
 20. Kazania na niedziele i święta całego roku ks. Piotra Skargi / Ks. Piotr Skargi S. J. --
 21. Kecskeláb / Füry Lajos. -- [1972?]
 22. Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke / szerkesztette, Arany Zsuzsanna [összegyűjtötte. Dobás Kata... et al. a sajtótörténeti adatokat összesítette, Dobás Kata a héber nevek átírásának elveit összefoglalta, Peremiczky Szilvia]. -- 2010-
 23. Krúdy Gyula összegyűjtött művei / Krúdy Gyula [sajtó alá rendezte Bezeczky Gábor és Gaján Éva]. -- 2005-
 24. The legs of Izolda Morgan : selected writings / Bruno Jasieński translated from Polish by Soren Gauger & Russian by Guy Torr. --
 25. Levelek Pilinszkynek / szerkesztette, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, az utószót írta Hafner Zoltán a francia nyelvű leveleket fordította Bende József. --
 26. Luksus w szarej codzienności : społeczno-moralne konteksty konsumpcji / Urszula Jarecka. --
 27. Mały słownik techniczny : angielsko-polski / [opracował zespół, Sergiusz Czerni (kierownik)]. -- 1985.
 28. Methods of etymological practice / edited by Bohumil Vykypel and Vít Boček. --
 29. Miejsca i tożsamość : teatr lokalny na Dolnym Śląsku = Sites and identity : local theatre in Lower Silesia / Magdalena Gołaczyńska. --
 30. Miejsca upamiętniające działalność Batalionów Chłopskich w latach 1940-1945 na terenie województwa świętokrzyskiego / Marian Kolus. --
 31. Mikołaj Kopernik : kanonik warmiński / Alojzy Szorc. -- 2013.
 32. "A nagy politikai affér" : a Rajk-Brankov ügy / Zinner Tibor. --
 33. A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában : adattár / Fónagy Zoltán. --
 34. Opozycja, przeciwieństwo, kontrast w języku i w tekście / pod redakcją Barbary Mitrengi. -- 2012.
 35. Ostatni Rzymianie : powieść z czasów Teódozyusza Wielkiego / Teodor Jeske-Choiński. --
 36. Paralele / Natasza Goerke. Wewnątrz góry lodowej / Ryszard Kapuściński redaktorzy naukowi, Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor. --
 37. Peregrynacje do źródeł / redakcja, Janina Szcześniak, Dariusz Trześniowski. -- 2006-2012.
 38. Poetyka doświadczenia : teoria - nowoczesność - literatura / Ryszard Nycz. --
 39. Polacy w guberni archangielskiej w XIX i XX wieku / pod redakcją Antoniego Kuczyńskiego i Mirosława Marczyka. --
 40. Sędzia Schreber : Bóg, nerwy i psychoanaliza / Krzysztof Wolański. --
 41. Skrzydlate słowa : wielki słownik cytatów polskich i obcych. 2 / opracował Henryk Markiewicz przy współudziale Marii Kotowskiej-Kachel i Andrzeja Romanowskiego. --
 42. Studije i ogledi o crnogorskoj usmenoj književnosti / Novak Kilibarda. --
 43. Telewizja w edukacji polonistycznej : obszary integracji, kształtowane kompetencje / Danuta Rajewicz. --
 44. Terenska istraživanja - poetika susreta = Fieldwork - poetics of encounters / glavni i odgovorni urednik Dragana Radojčić urednik Milina Ivanović-Barišić uređivački odbor Gojko Subotić [and 7 others]. --
 45. A történelem gépangyala : válogatott esszék / Sándor Iván. --
 46. Toruń średniowieczny i nowożytny / [redakcja naukowa Jadwiga Chudziakowa, Alina Sosnowska]. -- 2011.
 47. Verba docent : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej / praca zbiorowa pod redakcją naukową Eleny Koriakowcewej, Violetty Machnickiej, Romana Mnicha i Krystyny Wojtczuk. --
 48. Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie : badania 1964-1968 = Early Bronze Age fortified settlement at Bruszczewo : excavations 1964-1968 / Patrycja Silska przy współudziale Bernadety Dobosz [and seven others]. --
 49. Wołyń, epopeja polskich losów 1939-2013 / Marek A. Koprowski. --
 50. Wśród Witkaciodów : w świecie tekstów, w świecie mitów = Among Witkacoids : in the world of texts, in the world of myths / Marta Skwara. --
 51. Wydarzenia po wydarzeniu : Białoszewski, Richter, Spiegelman / Katarzyna Bojarska. --
 52. Wykład pacierza, składu apostolskiego, przykazań Bożych, kościelnych, świętych sakramentów, warunków do spowiedzi i dalszych przepisów religii świętej z zastosowaniem do życia praktycznego / napisał Jan Narkiewicz. --
 53. Zaloty biurokraty : powieść współczesna / Artur Gruszecki. --
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)