[Videolib] [Fwd: d_skin Disk Protectors, (web contact)]

Delin, Peter (delin@zlb.de)
Mon, 03 Jan 2005 18:15:15 +0100

Dies ist eine mehrteilige Nachricht im MIME-Format.
--------------8D98BC214CBAEB44E5C706FF
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit

--------------8D98BC214CBAEB44E5C706FF
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Here is some information for buying the d_skin in bulk. We will order a
package of 100 and test them with DVDs in our children library. With our
DVD-collection of 6.000 items we will arrive at a price of $ 0,60 per
disc (net).

With kind regards
Peter Delin/Videolektorat
Zentral- und Landesbibliothek Berlin
http://www.zlb.de/index.html
--------------8D98BC214CBAEB44E5C706FF
Content-Type: message/rfc822
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: inline

Return-Path: <Andy.Mills@buyitnowus.com>
Received: from irma ([unix socket])
by irma (Cyrus v2.1.12) with LMTP; Fri, 31 Dec 2004 21:57:14 +0100
X-Sieve: CMU Sieve 2.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by irma.zlb.verwalt-berlin.de (Postfix) with ESMTP id 0C0BD27C81
for <delin@imap.zlb.verwalt-berlin.de>; Fri, 31 Dec 2004 21:57:14 +0100
(CET)
Received: by irma.zlb.verwalt-berlin.de (Postfix, from userid 65534)
id 9D56727C49; Fri, 31 Dec 2004 21:57:13 +0100 (CET)
Received: from server3_agb.zlb.verwalt-berlin.de
(server3agb.zlb.verwalt-berlin.de [10.31.32.13])
by irma.zlb.verwalt-berlin.de (Postfix) with ESMTP id EBAA32715C
for <delin@imap.zlb.verwalt-berlin.de>; Fri, 31 Dec 2004 21:57:12 +0100
(CET)
Received: from quappe.verwalt-berlin.de ([10.0.50.20])
by server3_agb.zlb.verwalt-berlin.de (Post.Office MTA v3.5.2
release 221 ID# 1011-67487U500L100S0V35) with ESMTP id de
for <delin@zlb.de>; Fri, 31 Dec 2004 21:59:47 +0100
Received: from mail01.verwalt-berlin.de (zander.verwalt-berlin.de
[10.0.50.30])
by quappe.verwalt-berlin.de (Postfix) with ESMTP id 2AA3356FB8
for <delin@zlb.de>; Fri, 31 Dec 2004 21:57:13 +0100 (CET)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail01.verwalt-berlin.de (Postfix) with ESMTP id D65455AEE2
for <delin@zlb.de>; Fri, 31 Dec 2004 21:57:14 +0100 (CET)
Received: from mail01.verwalt-berlin.de ([127.0.0.1])
by localhost (mail01 [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP
id 05862-07 for <delin@zlb.de>; Fri, 31 Dec 2004 21:57:14 +0100 (CET)
Received: from s-utl01-orpop.stsn.com (s-utl01-orpop.stsn.com [63.240.242.5])
by mail01.verwalt-berlin.de (Postfix) with SMTP id 7A08E5AF26
for <delin@zlb.de>; Fri, 31 Dec 2004 21:57:12 +0100 (CET)
Received: from orpop.smtp.stsn.com ([127.0.0.1])
by s-utl01-orpop.stsn.com (SAVSMTP 3.1.0.29) with SMTP id
M2004123115570422185
for <delin@zlb.de>; Fri, 31 Dec 2004 15:57:04 -0500
Received: from PCGSRX77 ([10.10.103.161]) by orpop.smtp.stsn.com with
Microsoft SMTPSVC(5.0.2195.6713);
Fri, 31 Dec 2004 15:57:04 -0500
From: "Andy Mills" <Andy.Mills@buyitnowus.com>
To: <delin@zlb.de>
Cc: "Kelly Bishop" <Kelly.Bishop@BuyItNowUS.com>
Subject: RE: d_skin Disk Protectors, (web contact)
Date: Fri, 31 Dec 2004 15:57:07 -0500
Message-ID: <ENEAKNOHEKMCGDEDLCLFGEAFEKAA.Andy.Mills@buyitnowus.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----=_NextPart_000_000B_01C4EF51.61670F30"
X-Priority: 3 (Normal)
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook IMO, Build 9.0.2416 (9.0.2910.0)
Importance: Normal
In-Reply-To: <000101c4ee8f$2ddabb20$6600a8c0@georgia>
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165
X-OriginalArrivalTime: 31 Dec 2004 20:57:04.0123 (UTC)
FILETIME=[480094B0:01C4EF7B]
X-Virus-Scanned: by interscan at verwalt-berlin.de
X-Spam-Status: No, hits=-7.5 required=4.5
tests=BAYES_30,DEAR_SOMETHING,IN_REP_TO,MSGID_GOOD_EXCHANGE,
ORIGINAL_MESSAGE
autolearn=ham version=2.50
X-Spam-Level:
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.50 (1.173-2003-02-20-exp)
X-Virus-Scanned: by AMaViS
X-Mozilla-Status2: 00000000

This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_000B_01C4EF51.61670F30
Content-Type: text/plain;
charset="us-ascii"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Dear Peter,

I wanted to write and follow up on an inquiry you made to d_skinR regarding
buying the d_skinR product in bulk. To let you know, we at
www.BuyItNowUS.com are one of the parent company's representatives to handle
their bulk and International distribution. If you visit our web site, you
will see that we sell the product in large quantities as we are the only
ones that carry all of d_skin'sR product line, and also give volume
discounts and are set up to handle large volumes of orders.

So, to answer your question, yes, we would welcome you ordering larger
quantities through us and selling you thousands these innovative disc's.

I have attached a price list that will show you the volume discounts you
would get for ordering larger quantities. As of right now, the largest
package the disc's come in is the 100 pack, but you will see, you would get
deep discounts for a large order.

Let us know your thoughts after you view our web site, as I would be happy
to send you a sample of this wonderful product as I know you will see the
value of this innovative device, just as the libraries have here in the
United States. We are excited in working with you, as you would be one of
the first in Europe to discover the value of our innovative product, and
this would be great to see.

Regards,
Andy Mills
Sales
www.BuyItNowUS.com

-----Original Message-----
From: Delin, Peter [mailto:delin@zlb.de]
Sent: Thursday, December 30, 2004 3:52 AM
To: scratchfree@d-skin.com
Subject: d_skin Disk Protectors, (web contact)

:::Damage control for my discs:::

Dear Madam, dear Sirs,

we are much interested in your new product for disc protection. Our
library is the central public library of the City of Berlin and we offer
a collection of 6.000 DVD to our public. Disc protection is a major
problem in our library.

Would you be so kind as to send us a sample of your product that we can
test it and see if it can solve our problems. Many thanks in advance. I
look forward to hearing from you soon.

Peter Delin
Videolektorat

Zentral- und Landesbibliothek Berlin
Videolektorat
Bluecherplatz 1
10961 Berlin
Germany

Tel.: +4930/90226-198
Fax.: +4930/90226-290
email: delin@zlb.de
http://www.zlb.de/index.html

------=_NextPart_000_000B_01C4EF51.61670F30
Content-Type: application/vnd.ms-excel;
name="d-skin Bulk Pricing.xls"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment;
filename="d-skin Bulk Pricing.xls"

0M8R4KGxGuEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgADAP7/CQAGAAAAAAAAAAAAAAABAAAALQAAAAAAAAAA
EAAA/v///wAAAAD+////AAAAACwAAAD/////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////8J
CBAAAAYFAEYYzQfJwAAABgIAAOEAAgCwBMEAAgAAAOIAAABcAHAAAQAAICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIEIAAgCwBGEBAgAAAMABAAA9AQYA
AQACAAMAnAACAA4AGQACAAAAEgACAAAAEwACAAAArwECAAAAvAECAAAAPQASAOABLQBbLP0gOAAA
AAAAAQBYAkAAAgAAAI0AAgAAACIAAgAAAA4AAgABALcBAgAAANoAAgAAADEAGgDIAAAA/3+QAQAA
AAAAAAUBQQByAGkAYQBsADEAGgDIAAAA/3+QAQAAAAAAAAUBQQByAGkAYQBsADEAGgDIAAAA/3+Q
AQAAAAAAAAUBQQByAGkAYQBsADEAGgDIAAAA/3+QAQAAAAAAAAUBQQByAGkAYQBsADEAGgCgAAAA
/3+QAQAAAAAAAAUBQQByAGkAYQBsADEAGgDIAAQADACQAQAAAQAAAAUBQQByAGkAYQBsADEAGgDI
AAQAJACQAQAAAQAAAAUBQQByAGkAYQBsADEAHgCgAAAA/3+QAQAAAAIAAAcBVgBlAHIAZABhAG4A
YQAxAB4AtAAAAP9/kAEAAAACAAAHAVYAZQByAGQAYQBuAGEAMQAeANwAAQD/f7wCAAAAAgAABwFW
AGUAcgBkAGEAbgBhADEAKADcAAEA/3+8AgAAAAIAAAwBQQByAGkAYQBsACAATgBhAHIAcgBvAHcA
MQAoALQAAAD/f5ABAAAAAgAADAFBAHIAaQBhAGwAIABOAGEAcgByAG8AdwAxACgAyAAAAP9/kAEA
AAACAAAMAUEAcgBpAGEAbAAgAE4AYQByAHIAbwB3ADEAKACgAAAA/3+QAQAAAAIAAAwBQQByAGkA
YQBsACAATgBhAHIAcgBvAHcAMQAoAKAAAAAJAJABAAAAAgAADAFBAHIAaQBhAGwAIABOAGEAcgBy
AG8AdwAxAB4AGAEBAP9/vAIAAAACAAAHAVYAZQByAGQAYQBuAGEAMQAeAMgAAQD/f7wCAAAAAgAA
BwFWAGUAcgBkAGEAbgBhADEAHgC0AAEA/3+8AgAAAAIAAAcBVgBlAHIAZABhAG4AYQAeBBwABQAX
AAAiJCIjLCMjMF8pO1woIiQiIywjIzBcKR4EIQAGABwAACIkIiMsIyMwXyk7W1JlZF1cKCIkIiMs
IyMwXCkeBCIABwAdAAAiJCIjLCMjMC4wMF8pO1woIiQiIywjIzAuMDBcKR4EJwAIACIAACIkIiMs
IyMwLjAwXyk7W1JlZF1cKCIkIiMsIyMwLjAwXCkeBDcAKgAyAABfKCIkIiogIywjIzBfKTtfKCIk
IiogXCgjLCMjMFwpO18oIiQiKiAiLSJfKTtfKEBfKR4ELgApACkAAF8oKiAjLCMjMF8pO18oKiBc
KCMsIyMwXCk7XygqICItIl8pO18oQF8pHgQ/ACwAOgAAXygiJCIqICMsIyMwLjAwXyk7XygiJCIq
IFwoIywjIzAuMDBcKTtfKCIkIiogIi0iPz9fKTtfKEBfKR4ENgArADEAAF8oKiAjLCMjMC4wMF8p
O18oKiBcKCMsIyMwLjAwXCk7XygqICItIj8/Xyk7XyhAXykeBBAApAALAAAiJCIjLCMjMC4wMB4E
EQClAAwAACIkIiMsIyMwLjAwMB4EEgCmAA0AACIkIiMsIyMwLjAwMDAeBAoApwAFAAAwLjAwMB4E
CACoAAMAADAuMB4EDACpAAcAADAuMDAwMDAeBAsAqgAGAAAwLjAwMDAeBBUAqwAQAAAiWWVzIjsi
WWVzIjsiTm8iHgQaAKwAFQAAIlRydWUiOyJUcnVlIjsiRmFsc2UiHgQUAK0ADwAAIk9uIjsiT24i
OyJPZmYiHgRdAK4ALAABWwAkAKwgLQAyAF0AXAAgACMALAAjACMAMAAuADAAMABfACkAOwBbAFIA
ZQBkAF0AXAAoAFsAJACsIC0AMgBdAFwAIAAjACwAIwAjADAALgAwADAAXAApAB4EDQCvAAgAACIk
IiMsIyMw4AAUAAAAAAD1/yAAAAAAAAAAAAAAAMAg4AAUAAEAAAD1/yAAAPQAAAAAAAAAAMAg4AAU
AAEAAAD1/yAAAPQAAAAAAAAAAMAg4AAUAAIAAAD1/yAAAPQAAAAAAAAAAMAg4AAUAAIAAAD1/yAA
APQAAAAAAAAAAMAg4AAUAAAAAAD1/yAAAPQAAAAAAAAAAMAg4AAUAAAAAAD1/yAAAPQAAAAAAAAA
AMAg4AAUAAAAAAD1/yAAAPQAAAAAAAAAAMAg4AAUAAAAAAD1/yAAAPQAAAAAAAAAAMAg4AAUAAAA
AAD1/yAAAPQAAAAAAAAAAMAg4AAUAAAAAAD1/yAAAPQAAAAAAAAAAMAg4AAUAAAAAAD1/yAAAPQA
AAAAAAAAAMAg4AAUAAAAAAD1/yAAAPQAAAAAAAAAAMAg4AAUAAAAAAD1/yAAAPQAAAAAAAAAAMAg
4AAUAAAAAAD1/yAAAPQAAAAAAAAAAMAg4AAUAAAAAAABACAAAAAAAAAAAAAAAMAg4AAUAAEAKwD1
/yAAAPgAAAAAAAAAAMAg4AAUAAEAKQD1/yAAAPgAAAAAAAAAAMAg4AAUAAEALAD1/yAAAPgAAAAA
AAAAAMAg4AAUAAEAKgD1/yAAAPgAAAAAAAAAAMAg4AAUAAcAAAD0/wAAAPQAAAAAAAAAAMAg4AAU
AAYAAAD0/wAAAPQAAAAAAAAAAMAg4AAUAAEACQD1/yAAAPgAAAAAAAAAAMAg4AAUAAAALAAhASAA
AAAAAAAAAAAAAMAg4AAUAAAALAABACAAAAQAAAAAAAAAAMAg4AAUAAkAAAABACAAAAgAAAAAAAAA
AMAg4AAUAAgAAAABACIAABgAAAAAAAAAAMAg4AAUAAoAAAABABAAAFgAAAAAAAAAAMAg4AAUAAkA
AAABACAAAEgAAAAAAAAAAMAg4AAUAAgAAAABACIAADgAAAAAAAAAAMAg4AAUAAkAAAABACAAACgA
AAAAAAAAAMAg4AAUAAkApwABACAAAAwAAAAAAAAAAMAg4AAUAAsAAAABABAAADgAIAAAACAAAMAg
4AAUAAwAAAABABAAAFgAAAAAAAAAAMAg4AAUAA0ACQBhARAAAFgAAAAAAAAAAMAg4AAUAA4ApAAB
AAoAAHwREEAgACAABBYg4AAUAA4AAAABAAgAAFgAAAAAAAAAAMAg4AAUAA4AAAABACAAAEgAAAAA
AAAAAMAg4AAUAAwAAAABACAAAEgAAAAAAAAAAMAg4AAUAA4AAAABACAAAGgREUAgQCAABAgg4AAU
AA4AAAABACAAAGgAEQAAQCAABAgg4AAUAAgApAABACIAABwAAAAAAAAAAMAg4AAUAAkAAAABACAA
AGgAAAAAAAAAAMAg4AAUAA4AAAABACIAADgBEUAAQCAAAMAg4AAUAA0ACQBhARIAAFgAAAAAAAAA
AMAg4AAUAA4AAAABABoAAHgRAkAgQAAABBYg4AAUAA4ApAABABoAAHwRAkAgQAAABBYg4AAUAA4A
AAABABoAAHgAAAAAAAAAAMAg4AAUAA4AAAABACAAAGgREUAgQCAABA0g4AAUAA4AAAABACIAAHgB
EUAAQCAAAMAg4AAUAA4AAAABACAAAGgAEQAAQCAAAMAg4AAUAA4AAAABACIAAHgAEQAAQCAAAMAg
4AAUAAkApwABACAAAEwAAAAAAAAAAMAg4AAUAAgAAAABACIAAFgAAAAAAAAAAMAg4AAUAAgApAAB
ACIAAFwAAAAAAAAAAMAg4AAUAAgACQABACIAAFwAAAAAAAAAAMAg4AAUAA4ApAABACIAAHwREUAg
QCAABA0g4AAUAAgApAABACIAADwAAAAAAAAAAMAg4AAUAAsApAABABAAADwAIAAAACAAAMAg4AAU
AA4ApAABACIAAHwAEQAAQCAAAMAg4AAUAAgApAABACIAADwQAAAgAAAAAMAg4AAUAA4ApAABABoA
AHwQAAAgAAAABBYg4AAUAA4ApAABACIAAHwQEQAgQCAAAMAg4AAUAAgApAABACIAAHwAAAAAAAAA
AMAg4AAUAA4AAAABAAoAAHgQEAAgACAABBYg4AAUAA4ApAABAAoAAHwREUAgQCAABBYg4AAUAA4A
pAABACIAAHwAAAAAAAAAAMAg4AAUABEAAAABABIAADgAAAAAAAAAAMAg4AAUABEAAAABABEAADgA
AAAAAAAAAMAg4AAUAA4AAAABACAAAGgAAAAAAAAAAMAg4AAUAA4AAAABACIAAHgAAAAAAAAAAMAg
4AAUAA4AAAABACAAAGgAAAAAAAAABAgg4AAUAA4AAAAJACAAAGgAAAAAAAAAAMAg4AAUAA4AAAAJ
ACAAAGgREUAgQCAABA0g4AAUAA4AAAABACAAAGgBEUAAQCAAAMAg4AAUAA8AAAABACAAAHgBEEAA
ACAABAgg4AAUAAkApwABACAAAGwAAAAAAAAAAMAg4AAUAAwAAAABACIAAHgAAAAAAAAAAMAg4AAU
AAkAAAABACIAAFgAAAAAAAAAAMAg4AAUAAkAAAABACIAADgAAAAAAAAAAMAg4AAUAA4AAAABACIA
AHgBEUAAQCAABDIg4AAUAA4AAAABABoAAHgBAkAAQAAABDIg4AAUAA4AAAABAAoAAHgBEEAAACAA
BDIg4AAUAA4AAAABACIAAHgREUAgQCAABDIg4AAUAA4ApAABACIAAHwREUAgQCAAAMAg4AAUAAsA
AAABABIAADgAIAAAACAAAMAg4AAUAA4AAAABACIAAHgREUAgQCAABA0g4AAUAA8AAAABACIAAHgA
EAAAACAABAgg4AAUAAkAAAABACIAAHgAAAAAAAAAAMAg4AAUAAkAAAABACIAABgAAAAAAAAAAMAg
4AAUAA4AAAABABoAAHgQAgAgQAAABBYg4AAUAA4AAAABAAkAAHgRAEAgAAAABBYg4AAUAA4AAAAB
AAgAAHgQEAAgACAABBYg4AAUAA4AAAABAAoAAHgRAEAgAAAABBYg4AAUAA8AAAABACIAAHgQEAAg
ACAABAgg4AAUAA4ArwABAAoAAHwREUAgQCAABBYg4AAUAA8AAAABACEAAHgAAAAAAAAABAgg4AAU
ABAAAAABACIAADgAAAAAAAAAAMAg4AAUAAkAAAABACIAADgAAAAAAAAAAMAg4AAUABIAAAABACIA
ADgAAAAAAAAAAMAg4AAUAAYAAABRASIAADAAAAAAAAAAAMAg4AAUABEAAAABABEAADgAAAAAAAAA
AMAg4AAUAAAAAAABACIAADAAAAAAAAAAAMAgkwIEABCAA/+TAgQAEYAG/5MCBAASgAT/kwIEABOA
B/+TAgQAFIAJ/5MCBAAVgAj/kwIEAACAAP+TAgQAFoAF/2ABAgAAAIUADgDoFQAAAAAGAFNoZWV0
MYUADgATMwAAAAAGAFNoZWV0MoUADgD2NgAAAAAGAFNoZWV0M4wABAABAAEArgEEAAMAAQQXAAgA
AQAAAAAAAAAYABsAIAAAAQsAAAABAAAAAAAABjsAAAAAKgAAAAkAwQEIAMEBAABUjQEA/ADTBFQA
AAA8AAAACwAARGVzY3JpcHRpb24HAABCVTEwMDExCgAAR2FtZSBTa2lucwkAAERWRCBTa2lucwcA
AEJVMDUwMTEFAAAwMjAxMQUAADAyMDEyBQAAMDIwMTMFAAAwMjAxNAgAADAwNTExLTIwCAAAMDA1
MTItMjAIAAAwMDUxMy0yMAcAADAwNTEzLTgIAAAwMDUxNC0yMAcAADAwNTE0LTgHAAAwMDUxMy0y
BwAAMDIwMTMtNQcAADAwNTE0LTkHAAAwMjAxNC0yDgAAQ0QtTXVzaWMgU2tpbnMIAAAwMDUxNC1j
cyIAADUgcGFjayB0aW4gaW4gZGlzcGxheWFibGUgMjAgcGFjayAIAAAwMDUxMy1DUy4AADUgcGMg
dGluIG9uIGNsaXAgc3RyaXAgKDEyIHVuaXRzIHBlciBzdHJpcCkqKiomAAAyMCBwYyB0aW4gaW4g
ZGlzcGxheWFibGUgcGFjayAoNiBwYWNrKSQAADUgcGMgdGluIGluIGRpc3BsYXlhYmxlICg4IHBh
Y2spICoqKgEAACAFAABPcmRlcgsAACQxLDAwMCBwZXIgCwAAJDUsMDAwIHBlciAjAABWb2x1bWUg
RGlzY291bnQgVGhyZXNob2xkIHBlciBPcmRlcgYAAGRfc2tpbgwAACQxMCwwMDAgcGVyIBkAAEVm
ZmVjdGl2ZSBPY3RvYmVyIDEsIDIwMDQeAAAqIEFsbCBwcmljZXMgYXJlIGluIFVTIERvbGxhcnMJ
AAAkNTAwIHBlciAMAAAkMjUsMDAwIHBlciAOAABCdXlJdE5vd1VzLmNvbRIAAHd3dy5CdXlJdE5v
d1VTLmNvbRoAADIwJSBEaXNjb3VudCBvZmYgQmFzZSBDb3N0GgAAMzAlIERpc2NvdW50IG9mZiBC
YXNlIENvc3QaAAAzNSUgRGlzY291bnQgb2ZmIEJhc2UgQ29zdBoAADQwJSBEaXNjb3VudCBvZmYg
QmFzZSBDb3N0EwAARGlzYyBTa2lucyAoRFZEL0NEKQcAADIwIHBhY2sGAAA2IHBhY2sLAABTaW5n
bGUgUGFjaxkAACAgICAgICAgICAgICAgICAgUGFydCBOby4oAAAqIFByaWNlcyBkbyBub3QgaW5j
bHVkZSBzaGlwcGluZyBjaGFyZ2VzSQAAKiBWb2x1bWUgRGlzY291bnQgVGhyZXNob2xkcyBiYXNl
ZCBvbiB0b3RhbCBvcmRlciAkIGFtb3VudCBhZnRlciBkaXNjb3VudCEAADUgcGMgdGluIGluIGRp
c3BsYXlhYmxlICgyMCBwYWNrKR4AAERpc2MgU2tpbiAtIEJ1bGsgUGFjayA1MCBza2lucx8AAERp
c2MgU2tpbiAtIEJ1bGsgUGFjayAxMDAgc2tpbnMgAAAqIFRlcm1zIGFyZTogTmV0IENhc2ggV2l0
aCBPcmRlchoAADI1JSBEaXNjb3VudCBvZmYgQmFzZSBDb3N0GgAANDUlIERpc2NvdW50IG9mZiBC
YXNlIENvc3QKAAAkMiw1MDAgcGVyFAAARGlzcGxheSBDYXJ0b24gQ291bnQgAABWb2x1bWUgRGlz
Y291bnRzIGZvciBCdWxrIE9yZGVycwsAAEJhc2UgICBDb3N0/wBCAAgAuhAAAAwAAAANEQAAXwAA
AF8RAACxAAAA+hEAAEwBAAChEgAA8wEAAEsTAACdAgAA9RMAAEcDAAAwFQAAggQAAGMIFQBjCAAA
AAAAAAAAAAAVAAAAAAAAABYKAAAACQgQAAAGEABGGM0HycAAAAYCAAALAhwAAAAAAAAAAABPAAAA
FhoAAO4pAAC2LwAAwDEAAA0AAgABAAwAAgBkAA8AAgABABEAAgAAABAACAD8qfHSTWJQP18AAgAB
ACoAAgAAACsAAgAAAIIAAgABAIAACAAAAAAAAAAAACUCBAAAAOEAgQACAMEEFAAAABUAAACDAAIA
AQCEAAIAAAAmAAgAmpmZmZmZyT8nAAgAUrgehetRyD8oAAgASOF6FK5H0T8pAAgAAAAAAAAA0D9N
ADYDAABIAFAAIABPAGYAZgBpAGMAZQBKAGUAdAAgAFYANAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAQQABdwAWAJD/4AHAgABAOoKbwhkAAEADwD+/wIAAQBYAgIAAQBMAGUAdAB0
AGUAcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAQAAAAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARElO
VSIAAAA0AiQA9AyG0QAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAEABAAAAAEAAwABAAAAAgACAAIAAgACAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAJgZJAIB
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAJgZJAIBAAAAoQAiAAEAfQABAAEAAQAAAP7/WAIAAAAAAADQPwAA
AAAAANA/AQBVAAIACAB9AAwAAAAAAG0GGQAGAAAAfQAMAAEAAQBtB1kAAgAAAH0ADAACAAIAbRoZ
AAYAAAB9AAwAAwADAAAGGgACAAAAfQAMAAQABACSBykAAgAAAH0ADAAFAAUASQc8AAIAAAB9AAwA
BgAGAEkHOQACAAAAfQAMAAcABwBJBykAAgAAAH0ADAAIAAgAbQccAAIAAAB9AAwACQAJALYHHAAC
AAAAfQAMAAoAAAEkCRwAAAAAAAACDgAAAAAATwAAAAAADAAAAAgCEAAAAAAADAANAgAAAABAAQ8A
CAIQAAEAAAAMAP8AAAAAAEABDwAIAhAAAgAAAAwA/wAAAAAAQAEPAAgCEAADAAAADAD/AAAAAABA
AQ8ACAIQAAQAAAAMAP8AAAAAAEABDwAIAhAABQAAAAwA/wAAAAAAwAEqAAgCEAAGAAAADAD/AAAA
AACAASoACAIQAAcAAAAMAMMAAAAAAMABKgAIAhAACAAAAAwAHQEAAAAAgAEbAAgCEAAJAAAADAAd
AQAAAACAARsACAIQAAoAAAAMAPAAAAAAAMABISAIAhAACwAAAAwA4QAAAAAAwAEvAAgCEAAMAAAA
DAD8AwAAAACAASQACAIQAA0AAAAMAA4BAAAAAMABJAAIAhAADgAAAAwA/wAAAAAAgAEkAAgCEAAP
AAAADAD/AAAAAACAASUACAIQABAAAAAKAP8AAAAAAIABJQAIAhAAEQAAAAoA/wAAAAAAgAElAAgC
EAASAAAACgD/AAAAAACAASUACAIQABMAAAAKAP8AAAAAAIABJQAIAhAAFAAAAAoA/wAAAAAAgAEl
AAgCEAAVAAAACgD/AAAAAACAASUACAIQABYAAAAKAP8AAAAAAIABJQAIAhAAFwAAAAoA/wAAAAAA
gAElAAgCEAAYAAAACgD/AAAAAACAASUACAIQABkAAAAKAP8AAAAAAIABJQAIAhAAGgAAAAoA/wAA
AAAAgAElAAgCEAAbAAAACgD/AAAAAACgASUACAIQABwAAAAKAPAAAAAAAOABJQAIAhAAHQAAAAoA
DgEAAAAA4AElAAgCEAAeAAAACgD/AAAAAACgASUACAIQAB8AAAAKAPAAAAAAAOABJQD9AAoAAAAA
AGEAHwAAAL4AFAAAAAEAYQBhAGEAYQBhAGEAYQAHAP0ACgABAAAAYgAaAAAAvgAUAAEAAQBiAGIA
YgBiAGIAYgBiAAcA/QAKAAIAAABjACUAAAC+ABQAAgABAGIAYgBiAGIAYgBiAGIABwD9AAoAAwAA
AGQAJgAAAL4AFAADAAEAYgBiAGIAYgBiAGIAYgAHAL4AFgAEAAAAYgBiAGIAYgBiAGIAYgBiAAcA
/QAKAAUAAABiABoAAAC+ABQABQABAGIAYgBiAGIAYgBiAGIABwD9AAoABgAAAGYAGgAAAL4AFAAG
AAEAZgBmAGYAZgBmAGYAZgAHAL4AFgAHAAAAHgBPAB4AHQA5ADkAOQA5AAcA/QAKAAgAAABlADoA
AAC+ABQACAABAGUAZQBlAGUAZQBlAGUABwD9AAoACQAAAEQAIQAAAAECBgAJAAEAQwC+ABAACQAD
AEMAQwBDAEMAQwAHAL4AFgAKAAAAIABVACAAIAA6ADoAOgA6AAcAAQIGAAsAAAAtAP0ACgALAAEA
LQAaAAAAvgAWAAsAAgBaAFEALgA9AD0ALgAuAC4ACQABAgYACwALACwA/QAKAAwAAABbAC8AAAD9
AAoADAABAF0AOQAAAP0ACgAMAAIAQAAAAAAA/QAKAAwAAwBSADsAAAD9AAoADAAEACMAJwAAAP0A
CgAMAAUAIwA2AAAA/QAKAAwABgAjACgAAAD9AAoADAAHACMAKQAAAP0ACgAMAAgAIwAqAAAA/QAK
AAwACQAjADcAAAABAgYADAALACIAvgAKAA0AAABbAF0AAQD9AAoADQACAEAAHgAAAAECBgANAAMA
UgD9AAoADQAEAEEAIwAAAP0ACgANAAUAQQAcAAAA/QAKAA0ABgBfADgAAAD9AAoADQAHAEEAHQAA
AP0ACgANAAgAQQAgAAAA/QAKAA0ACQBBACQAAAABAgYADQALACIAvgAOAA4AAABbAF0AXABSAAMA
/QAKAA4ABABBABsAAAD9AAoADgAFAEEAGwAAAP0ACgAOAAYAQQAbAAAA/QAKAA4ABwBBABsAAAD9
AAoADgAIAEEAGwAAAP0ACgAOAAkAQQAbAAAAAQIGAA4ACwAiAP0ACgAPAAAASwArAAAAvgAcAA8A
AQBeACcAKwBUAEIAQgA7AD4APgAkACIACwD9AAoAEAAAAEkACQAAAP0ACgAQAAEAVgAsAAAA/QAK
ABAAAgAwADIAAAB+AgoAEAADAFAAAbiCQAYAJQAQAAQAOABfukkMAisTQAAAsABn/Q8ARBAAA8Af
mpmZmZmZ6T8FBgAlABAABQA4ALgehetR+BFAAAAXAAT/DwBEEAADwB8AAAAAAADoPwUGACUAEAAG
ADgAEoPAyqHFEEAAABcABf8PAEQQAAPAH2ZmZmZmZuY/BQYAJQAQAAcAOADazvdT4yUPQAAAFwAG
/w8ARBAAA8AfzczMzMzM5D8FBgAlABAACAA4AI2XbhKDwAxAAAAXAAf/DwBEEAADwB8zMzMzMzPj
PwUGACUAEAAJADgAQmDl0CJbCkAAABcACP8PAEQQAAPAH5qZmZmZmeE/Bf0ACgARAAAASQAFAAAA
/QAKABEAAQBWAC0AAAD9AAoAEQACADAAGAAAAH4CCgARAAMAUAABPJ9ABgAlABEABAA4AJVDi2zn
+y9AAAAQAAT/DwBEEQADwB+amZmZmZnpPwUGACUAEQAFADgAXI/C9Sj8LUAAABAABf8PAEQRAAPA
HwAAAAAAAOg/BQYAJQARAAYAOAAi2/l+avwrQAAAEAAG/w8ARBEAA8AfZmZmZmZm5j8FBgAlABEA
BwA4AOkmMQis/ClAAAAQAAf/DwBEEQADwB/NzMzMzMzkPwUGACUAEQAIADgAr3Joke38J0AAABAA
CP8PAEQRAAPAHzMzMzMzM+M/BQYAJQARAAkAOAB3vp8aL/0lQAAAEAAJ/w8ARBEAA8AfmpmZmZmZ
4T8F/QAKABIAAAAwAAQAAAD9AAoAEgABAFYALgAAAP0ACgASAAIAMAAzAAAAfgIKABIAAwBQAAGT
sUAGACUAEgAEADgA5tAi2/n+QUAAABEABP8PAEQSAAPAH5qZmZmZmek/BQYAJQASAAUAOADXo3A9
Ct9AQAAAEQAF/w8ARBIAA8AfAAAAAAAA6D8FBgAlABIABgA4AJHtfD81fj9AAAARAAb/DwBEEgAD
wB9mZmZmZmbmPwUGACUAEgAHADgAdZMYBFY+PUAAABEAB/8PAEQSAAPAH83MzMzMzOQ/BQYAJQAS
AAgAOABYObTIdv46QAAAEQAI/w8ARBIAA8AfMzMzMzMz4z8FBgAlABIACQA4ADzfT42XvjhAAAAR
AAn/DwBEEgADwB+amZmZmZnhPwX9AAoAEwAAADAAAQAAAP0ACgATAAEAVgAuAAAA/QAKABMAAgAw
ADQAAAB+AgoAEwADAFAAAT+/QAYAJQATAAQAOADl0CLb+f5PQAAAEgAE/w8ARBMAA8AfmpmZmZmZ
6T8FBgAlABMABQA4ANajcD0K/01AAAASAAX/DwBEEwADwB8AAAAAAADoPwUGACUAEwAGADgAyHa+
nxr/S0AAABIABv8PAEQTAAPAH2ZmZmZmZuY/BQYAJQATAAcAOAC6SQwCK/9JQAAAEgAH/w8ARBMA
A8AfzczMzMzM5D8FBgAlABMACAA4AKscWmQ7/0dAAAASAAj/DwBEEwADwB8zMzMzMzPjPwUGACUA
EwAJADgAnu+nxkv/RUAAABIACf8PAEQTAAPAH5qZmZmZmeE/Bb4AGgAUAAAASgAzADIAMwA7AD4A
OwA7AD4APgAJAP0ACgAVAAAASwACAAAAvgAYABUAAQBXACgAMQA7AD4AOwA7AD4APgAJAP0ACgAW
AAAASQAKAAAA/QAKABYAAQBWACwAAAD9AAoAFgACADAAMgAAAH4CCgAWAAMAUAABuIJABgAlABYA
BAA4AF+6SQwCKxNAAAATAAT/DwBEFgADwB+amZmZmZnpPwUGACUAFgAFADgAuB6F61H4EUAAABMA
Bf8PAEQWAAPAHwAAAAAAAOg/BQYAJQAWAAYAOAASg8DKocUQQAAAEwAG/w8ARBYAA8AfZmZmZmZm
5j8FBgAlABYABwA4ANrO91PjJQ9AAAATAAf/DwBEFgADwB/NzMzMzMzkPwUGACUAFgAIADgAjZdu
EoPADEAAABMACP8PAEQWAAPAHzMzMzMzM+M/BQYAJQAWAAkAOABCYOXQIlsKQAAAEwAJ/w8ARBYA
A8AfmpmZmZmZ4T8F/QAKABcAAABJAAYAAAD9AAoAFwABAFYALQAAAP0ACgAXAAIAMAAYAAAAfgIK
ABcAAwBTAAE8n0AGACUAFwAEADgAlUOLbOf7L0AAABYABP8PAEQXAAPAH5qZmZmZmek/BQYAJQAX
AAUAOABcj8L1KPwtQAAAFgAF/w8ARBcAA8AfAAAAAAAA6D8FBgAlABcABgA4ACLb+X5q/CtAAAAW
AAb/DwBEFwADwB9mZmZmZmbmPwUGACUAFwAHADgA6SYxCKz8KUAAABYAB/8PAEQXAAPAH83MzMzM
zOQ/BQYAJQAXAAgAOACvcmiR7fwnQAAAFgAI/w8ARBcAA8AfMzMzMzMz4z8FBgAlABcACQA4AHe+
nxov/SVAAAAWAAn+DwBEFwADwB+amZmZmZnhPwW+ABoAGAAAAEgARgBFAEYAQgBCAEIAQgBCAEIA
CQC+ABgAGQAAAEgARgBFAEYAQgBCAEIAQgBCAAgA/QAKABkACQBCABoAAAC+ABgAGgAAAEUARgBF
AEYAQgBCAEIAQgBFAAgA/QAKABsAAABgAAMAAAC+ABYAGwABAGAARwBGAEIAQgBCAEIARQAIAP0A
CgAcAAAASAALAAAA/QAKABwAAQBGAA8AAAD9AAoAHAACAEUAFQAAAH4CCgAcAAMARgABuIJAvgAQ
ABwABABCAEIAQgBCAEUACAD9AAoAHQAAAEUADAAAAP0ACgAdAAEARgAPAAAA/QAKAB0AAgBFABkA
AAB+AgoAHQADAEYAAbiCQL4AEAAdAAQAQgBCAEIAQgBFAAgA/QAKAB4AAABIABYAAAD9AAoAHgAB
AEYADwAAAP0ACgAeAAIARQAXAAAAfgIKAB4AAwBGAAG4gkC+ABAAHgAEAEIAQgBCAEIARQAIAP0A
CgAfAAAASAAHAAAA/QAKAB8AAQBGABAAAAD9AAoAHwACAEUAGAAAAH4CCgAfAAMARgABPJ9AvgAQ
AB8ABABCAEIAQgBCAEUACADXAEQAEA8AAGwCJgAmACYAJgAaACYAJgAaACYALAAaADwAlgCEAHAA
LgAuAS4BLgEuAR4AKgAuAS4BHgAqABwAKABMAEwATAAIAhAAIAAAAAkA/wAAAAAAoAElAAgCEAAh
AAAACQD/AAAAAACgASUACAIQACIAAAAJAP8AAAAAAKABJQAIAhAAIwAAAAkA/wAAAAAAoAElAAgC
EAAkAAAACQD/AAAAAACgASUACAIQACUAAAAJAP8AAAAAAKABJQAIAhAAJgAAAAkADgEAAAAAgAEl
AAgCEAAnAAAACQAOAQAAAACAASYACAIQACgAAAAJAOEAAAAAAAABDwAIAhAAKQAAAAkA4QAAAAAA
AAEPAAgCEAAqAAAACQDhAAAAAAAAAQ8ACAIQACsAAAAJAOEAAAAAAAABDwAIAhAALAAAAAkA4QAA
AAAAAAEPAAgCEAAtAAAACQDhAAAAAAAAAQ8ACAIQAC4AAAAJAOEAAAAAAAABDwAIAhAALwAAAAkA
4QAAAAAAAAEPAAgCEAAwAAUABgDhAAAAAAAAAQ8ACAIQADEABQAGAOEAAAAAAAABDwAIAhAAMgAF
AAYA4QAAAAAAAAEPAAgCEAAzAAUABgDhAAAAAAAAAQ8ACAIQADQABQAGAOEAAAAAAAABDwAIAhAA
NQAFAAYA4QAAAAAAAAEPAAgCEAA2AAUABgDhAAAAAAAAAQ8ACAIQADcABQAGAOEAAAAAAAABDwAI
AhAAOAAFAAYA4QAAAAAAAAEPAAgCEAA5AAUABgDhAAAAAAAAAQ8ACAIQADoABQAGAOEAAAAAAAAB
DwAIAhAAOwAFAAYA4QAAAAAAAAEPAAgCEAA8AAUABgDhAAAAAAAAAQ8ACAIQAD0ABQAGAOEAAAAA
AAABDwAIAhAAPgAFAAYA4QAAAAAAAAEPAAgCEAA/AAUABgDhAAAAAAAAAQ8AvgAYACAAAABFAEYA
RQBGAEIAQgBCAEIARQAIAP0ACgAhAAAAYAATAAAAvgAWACEAAQBgAEcARgBCAEIAQgBCAEUACAD9
AAoAIgAAAEgADQAAAP0ACgAiAAEARgARAAAA/QAKACIAAgBFABUAAAB+AgoAIgADAEYAAbiCQL4A
EAAiAAQAQgBCAEIAQgBFAAgA/QAKACMAAABFAA4AAAD9AAoAIwABAEYAEQAAAP0ACgAjAAIARQAZ
AAAAfgIKACMAAwBGAAG4gkC+ABAAIwAEAEIAQgBCAEIARQAIAP0ACgAkAAAARQAUAAAA/QAKACQA
AQBGABEAAAD9AAoAJAACAEUAFwAAAH4CCgAkAAMARgABuIJAvgAQACQABABCAEIAQgBCAEUACAD9
AAoAJQAAAEgACAAAAP0ACgAlAAEARgASAAAA/QAKACUAAgBFABgAAAB+AgoAJQADAEYAATyfQL4A
EAAlAAQAQgBCAEIAQgBFAAgA/QAKACYAAAAqACIAAAC+ABQAJgABAFgAKgBNAEIAQgBCAEIABwD9
AAoAJgAIAEUAGgAAAP0ACgAnAAAAHAAwAAAAvgAUACcAAQBYAEwATQBCAEIAQgBCAAcA/QAKACgA
AAAcADEAAAC+ABQAKAABAE4ANABOADcAPwA/ADYABwD9AAoAKQAAABwANQAAAL4AFAApAAEATgA0
ADUANgA/AD8ANgAHAAECBgAqAAIAHwABAgYAKgAFADkAAQIGACsABQA5AAECBgAsAAUAOQABAgYA
LQAFADkAAQIGAC4ABQA5AAECBgAvAAUAOQABAgYAMAAFADkAAQIGADEABQA5AAECBgAyAAUAOQAB
AgYAMwAFADkAAQIGADQABQA5AAECBgA1AAUAOQABAgYANgAFADkAAQIGADcABQA5AAECBgA4AAUA
OQABAgYAOQAFADkAAQIGADoABQA5AAECBgA7AAUAOQABAgYAPAAFADkAAQIGAD0ABQA5AAECBgA+
AAUAOQABAgYAPwAFADkA1wBEAIAFAABsAhwAKABMAEwATABMADQAJgAmACYAFAAKAAoACgAKAAoA
CgAKAAoACgAKAAoACgAKAAoACgAKAAoACgAKAAoACAIQAEAABQAGAOEAAAAAAAABDwAIAhAAQQAF
AAYA4QAAAAAAAAEPAAgCEABCAAUABgDhAAAAAAAAAQ8ACAIQAEMABQAGAOEAAAAAAAABDwAIAhAA
RAAFAAYA4QAAAAAAAAEPAAgCEABFAAUABgDhAAAAAAAAAQ8ACAIQAEYABQAGAOEAAAAAAAABDwAI
AhAARwAFAAYA4QAAAAAAAAEPAAgCEABIAAUABgDhAAAAAAAAAQ8ACAIQAEkABQAGAOEAAAAAAAAB
DwAIAhAASgAFAAYA4QAAAAAAAAEPAAgCEABLAAUABgDhAAAAAAAAAQ8ACAIQAEwABQAGAOEAAAAA
AAABDwAIAhAATQAFAAYA4QAAAAAAAAEPAAgCEABOAAUABgDhAAAAAAAAAQ8AAQIGAEAABQA5AAEC
BgBBAAUAOQABAgYAQgAFADkAAQIGAEMABQA5AAECBgBEAAUAOQABAgYARQAFADkAAQIGAEYABQA5
AAECBgBHAAUAOQABAgYASAAFADkAAQIGAEkABQA5AAECBgBKAAUAOQABAgYASwAFADkAAQIGAEwA
BQA5AAECBgBNAAUAOQABAgYATgAFADkA1wAiAMIBAAAYAQoACgAKAAoACgAKAAoACgAKAAoACgAK
AAoACgA+AhIAtgYKAAAAQAAAADwAfQAAAAAAoAAEAAUABAAdAA8AAxkAAwAAAAEAGQAZAAMD5QBS
AAoAIQAhAAAAAQAbABsAAAABAAAAAAAAAAcAAQABAAAABwACAAIAAAAHAAMAAwAAAAcACAAIAAAA
BwAEAAQAAAAHAAUABQAAAAcABgAGAAAABwDvAAYABQA3AAAAuAGUAAMAAwAAAAAA0Mnqefm6zhGM
ggCqAEupCwIAAAAXAAAAEwAAAHcAdwB3AC4AQgB1AHkASQB0AE4AbwB3AFUAUwAuAGMAbwBtAAAA
4Mnqefm6zhGMggCqAEupCzYAAABoAHQAdABwADoALwAvAHcAdwB3AC4AYgB1AHkAaQB0AG4AbwB3
AHUAcwAuAGMAbwBtAC8AAAAKAAAACQgQAAAGEABGGM0HycAAAAYCAAALAhQAAAAAAAIAAAAZAAAA
zzMAAIs2AAANAAIAAQAMAAIAZAAPAAIAAQARAAIAAAAQAAgA/Knx0k1iUD9fAAIAAQAqAAIAAAAr
AAIAAACCAAIAAQCAAAgAAAAAAAAAAAAlAgQAAAD/AIEAAgDBBBQAAAAVAAAAgwACAAAAhAACAAAA
oQAiAAAA/wABAAEAAQBGAfm6zhEAAAAAAADgPwAAAAAAAOA/EwBVAAIACAB9AAwAAQABAEkLDwAG
AEYBAAIOAAIAAAAZAAAAAQACAAAACAIQAAIAAQACAP8AAAAAAAABDwAIAhAAAwABAAIA/wAAAAAA
AAEPAAgCEAAEAAEAAgD/AAAAAAAAAQ8ACAIQAAUAAQACAP8AAAAAAAABDwAIAhAABgABAAIA/wAA
AAAAAAEPAAgCEAAHAAEAAgD/AAAAAAAAAQ8ACAIQAAgAAQACAP8AAAAAAAABDwAIAhAACQABAAIA
/wAAAAAAAAEPAAgCEAAKAAEAAgD/AAAAAAAAAQ8ACAIQAAsAAQACAP8AAAAAAAABDwAIAhAADAAB
AAIA/wAAAAAAAAEPAAgCEAANAAEAAgD/AAAAAAAAAQ8ACAIQAA4AAQACAP8AAAAAAAABDwAIAhAA
DwABAAIA/wAAAAAAAAEPAAgCEAAQAAEAAgD/AAAAAAAAAQ8ACAIQABEAAQACAP8AAAAAAAABDwAI
AhAAEgABAAIA/wAAAAAAAAEPAAgCEAATAAEAAgD/AAAAAAAAAQ8ACAIQABQAAQACAP8AAAAAAAAB
DwAIAhAAFQABAAIA/wAAAAAAAAEPAAgCEAAWAAEAAgD/AAAAAAAAAQ8ACAIQABgAAQACAP8AAAAA
AAABDwABAgYAAgABABcAAQIGAAMAAQAXAAECBgAEAAEAFwABAgYABQABABcAAQIGAAYAAQAXAAEC
BgAHAAEAFwABAgYACAABABcAAQIGAAkAAQAXAAECBgAKAAEAFwABAgYACwABABcAAQIGAAwAAQAX
AAECBgANAAEAFwABAgYADgABABcAAQIGAA8AAQAXAAECBgAQAAEAFwABAgYAEQABABcAAQIGABIA
AQAXAAECBgATAAEAFwABAgYAFAABABcAAQIGABUAAQAXAAECBgAWAAEAFwABAgYAGAABABgA1wAw
AJQCAACkAQoACgAKAAoACgAKAAoACgAKAAoACgAKAAoACgAKAAoACgAKAAoACgAKAD4CEgC2AAAA
AABAAAAAAAAAAAAAAAAdAA8AAwAAAAAAAAEAAAAAAAAA7wAGAAUANwAAAAoAAAAJCBAAAAYQAEYY
zQfJwAAABgIAAAsCEAAAAAAAAAAAAAAAAACuNwAADQACAAEADAACAGQADwACAAEAEQACAAAAEAAI
APyp8dJNYlA/XwACAAEAKgACAAAAKwACAAAAggACAAEAgAAIAAAAAAAAAAAAJQIEAAAA/wCBAAIA
wQQUAAAAFQAAAIMAAgAAAIQAAgAAAKEAIgAAAP8AAQABAAEABAAAAAAAAAAAAAAA4D8AAAAAAADg
PxMAVQACAAgAAAIOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPgISALYAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAB0ADwADAAAA
AAAAAQAAAAAAAADvAAYABQA3AAAACgAAAAAAAP7/AAAFAQIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAADg
hZ/y+U9oEKuRCAArJ7PZMAAAALQAAAAIAAAAAQAAAEgAAAAEAAAAUAAAAAgAAABkAAAAEgAAAHAA
AAALAAAAiAAAAAwAAACUAAAADQAAAKAAAAATAAAArAAAAAIAAADkBAAAHgAAAAoAAABSb2JpbiBT
ZWQAIAAeAAAAAgAAACAAYmkeAAAAEAAAAE1pY3Jvc29mdCBFeGNlbABAAAAAgA+a+2LKxAFAAAAA
ABLfQJ94wwFAAAAAgAcxAnvvxAEDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD+/wAABQECAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAtXN1ZwuGxCT
lwgAKyz5rkQAAAAF1c3VnC4bEJOXCAArLPmuUAEAAAwBAAAJAAAAAQAAAFAAAAAPAAAAWAAAABcA
AABkAAAACwAAAGwAAAAQAAAAdAAAABMAAAB8AAAAFgAAAIQAAAANAAAAjAAAAAwAAADLAAAAAgAA
AOQEAAAeAAAAAQAAAAAALwADAAAAQQoKAAsAAAAAAAAACwAAAAAAAAALAAAAAAAAAAsAAAAAAAAA
HhAAAAQAAAAHAAAAU2hlZXQxAAcAAABTaGVldDIABwAAAFNoZWV0MwASAAAAU2hlZXQxIVByaW50
X0FyZWEADBAAAAQAAAAeAAAACwAAAFdvcmtzaGVldHMAAwAAAAMAAAAeAAAADQAAAE5hbWVkIFJh
bmdlcwADAAAAAQAAAAC4AAAAAwAAAAAAAAAgAAAAAQAAADgAAAACAAAAQAAAAAEAAAACAAAADAAA
AF9QSURfSExJTktTAAIAAADkBAAAQQAAAHAAAAAGAAAAAwAAACgAMAADAAAAAAAAAAMAAAAAAAAA
AwAAAAYAAAAfAAAAGwAAAGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBiAHUAeQBpAHQAbgBvAHcAdQBz
AC4AYwBvAG0ALwAAAAAAHwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAIAAAADAAAABAAAAAUAAAAGAAAABwAAAAgAAAAJAAAACgAAAAsAAAAM
AAAADQAAAA4AAAAPAAAAEAAAABEAAAASAAAAEwAAABQAAAAVAAAAFgAAABcAAAAYAAAAGQAAABoA
AAAbAAAA/v///x0AAAAeAAAAHwAAACAAAAAhAAAAIgAAACMAAAD+////JQAAACYAAAAnAAAAKAAA
ACkAAAAqAAAAKwAAAP7////9/////v//////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////9SAG8AbwB0ACAARQBuAHQAcgB5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFgAFAf//////////AgAAACAIAgAAAAAAwAAAAAAAAEYAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAP7///8AAAAAAAAAAFcAbwByAGsAYgBvAG8AawAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAIB////////////////AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP03AAAAAAAABQBTAHUAbQBtAGEAcgB5AEkA
bgBmAG8AcgBtAGEAdABpAG8AbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAAgEBAAAAAwAA
AP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcAAAAABAAAAAAAAAFAEQA
bwBjAHUAbQBlAG4AdABTAHUAbQBtAGEAcgB5AEkAbgBmAG8AcgBtAGEAdABpAG8AbgAAAAAAAAAA
AAAAOAACAf///////////////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQA
AAAAEAAAAAAAAA==

------=_NextPart_000_000B_01C4EF51.61670F30--

--------------8D98BC214CBAEB44E5C706FF
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit

_______________________________________________
Videolib mailing list
Videolib@library.berkeley.edu
http://www.lib.berkeley.edu/mailman/listinfo/videolib

--------------8D98BC214CBAEB44E5C706FF--